1403/01/26
محمد بیات

محمد بیات

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1465-0015
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56681445600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین سهم تلفات بارهای متمرکز در یک فیدر فشار متوسط اراک
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
سیستم های توزیع، تخصیص تلفات، تولیدات پراکنده، بار
سال 1397
پژوهشگران محمد بیات ، علی اصغر قدیمی

چکیده

سیستم های توزیع انرژی الکتریکی همواره سهم عمده ای ازصنعت برق را به خود اختصاص داده اند. امروزه بخش عمده ای از بودجه ی تأسیسات صنعت برق کشور به این بخش اختصاص داده شده است. این بخش با توجه به ارتباط مستقیم با اغلب مصرف کنندگان که برآورده کردن رضایتمندی آن ها از این صنعت یکی از مهم ترین اهداف می باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است. درحال حاضر سیستم های قدرت با تغییرات زیادی مواجهند و در حال تجدید ساختار می باشد. سیستم های یکپارچه عمودی درحال تبدیل شدن به بخش های مختلف تولید، انتقال و توزیع می باشد که سبب ایجاد رقابت از لحاظ قیمت تمام شده در بین شرکت ها می-شود. یکی ازمواردی که به صورت مستقیم بر قیمت تمام شده ی انرژی مؤثر است، میزان تلفات انرژی می باشد. تلفات انرژی الکتریکی در سیستم توزیع بیشترین سهم از شبکه قدرت را دارا می باشد و تأثیر بسزایی بر کیفیت و عملکرد سیستم قدرت دارد. بر این اساس یکی از موضوعات اساسی درشرکت های توزیع، شفاف سازی تلفات می باشد که از طرف شرکت مادر تخصصی توانیر به صورت مداوم تحت کنترل می باشد. این تلفات الگوی ثابتی ندارد و متأثر از شرایط مختلف تولید و بار در شبکه می باشد. از این رو تحلیل تلفات و تأثیر برنامه های کاهش تلفات انجام یافته در شرکت، نظیر خازن گذاری، تغییر آرایش بهره برداری و ... را با چالش های بسیاری مواجه نموده است. تعیین سهم هر یک از بازیگران شرکت کننده در شارش توان سیستم توزیع از تلفات ایجاد شده در شبکه را "تخصیص تلفات توزیع" می گویند. هدف اصلی در این پروژه تعیین دقیق میزان سهم هر یک از بارهای مختلف و تولیدات پراکنده درشبکه های توزیع از تلفات ایجاد شده در این سیستم می باشد. انواع مختلف بارها از لحاظ نوع وابستگی به ولتاژ و انواع مختلف تولیدات پراکنده در این کار و الگوریتم ارائه شده برای تخصیص تلفات در نظر گرفته شده است. پس از صحت سنجی الگوریتم ارائه شده، روش پیشنهادی بر روی یک فیدر واقعی درشبکه ی توزیع برق استان مرکزی پیاده سازی می گردد و نتایج مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد.