1403/03/26
محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)

محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر نیکل بر تولید متابولیت های ثانویه و پروتئین درکالوس گیاه پریوش
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
کالوس، متابولیت ثانویه، نیکل، پروتئین، پریوش
سال 1396
پژوهشگران الهام زارع ، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) ، مجید مهدیه

چکیده

گیاهان ترکیبات شگفت انگیزی با وزن موالکولی کم تولید می کنند که در اصلاح متابولیت ثانویه نامیده می شوند.