1403/03/26
محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)

محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر پراکسید هیدروژن بر تولید لیپید در ریز جلبک نانو کلوپسین اوشنیکا به عنوان منبع بیودیزل
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ریزجلبک، نانوکلروپسیس اوشنیکا، پراکسید هیدروژن، بیودیزل، لیپید
سال 1396
پژوهشگران مجید مهدیه ، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) ، منا نظارات

چکیده

امروزه انرژی بعنوان یکی از اساسی ترین نیاز صنایع غذایی و کشاورزی محسوب می شود. رشد سریع جمعیت همراه با تحولات صنعتی و تکنولوژی منجر به کاهش منابع سوخت فسیلی در جهان شده است. اخیرا بیودیزل بعنوان سوخت سبز و انرژی دوست دار محیط زیست توجه زیادی به خود جلب نموده است.