1403/03/26
محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)

محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثیر نانو اکسید روی بر میزان کلروفیل و کاروتنوئید گیاه ذرت (Zea mays L.) و مقایسه آن با اکسید روی معمولی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
عناصر ضروری، فناوری های نوین، کاروتنوئید، کلروفیل، نانوکود
سال 1395
پژوهشگران زهرا دهمرده ، مهدی دهمرده ، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) ، مجید مهدیه

چکیده

به منظور بررسی تاثیر نانو اکسید روی بر گیاه ذرت آزمایشی در یکی از مزارع کشاورزی حومه شهرستان زاهدان در سال 1394 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای مورد آزمایش شامل تیمار محلول پاشی روی به صورت اکسید روی معمولی در سه سطح (3/0، 6/0 و 2/1 درصد) به عنوان عامل اول و نانو اکسید روی در سه سطح (1/0، 05/0 و 025/0 درصد) به عنوان عامل دوم بودند. تیمار محلول پاشی روی به صورت اکسید روی معمولی و نانو اکسید روی بر بیشتر ویژگی های یاد شده معنی دار بود. بالاترین میزان کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل و کاروتنوئید در تیمار 6/0 درصد اکسید روی معمولی و 1/0 درصد نانو اکسید روی مشاهده شد. احتمالا این برتری عملکردها در تیمارهای اکسید روی معمولی و نانو اکسید روی، از طریق محلول پاشی و رساندن سریع مواد غذایی تاثیر بسزایی در افزایش عملکرد دارد؛ که علت آن را می توان به افزایش غلظت کلروفیل و کاروتنوئید و تخصیص مواد فتوسنتری بیشتر ناشی از رشد بالاتر گیاه در حضور عنصر روی اشاره کرد.