1403/03/26
محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)

محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تأثیر نانو ذرات اکسید روی بر رشد، فیزیولوژی و پاسخ آنتی اکسیداتیو گیاه برنج (Oryza Sativa)
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
عناصر ضروری، کاتالاز، کلروفیل، برنج، روی، نانواکسیدروی
سال 1394
پژوهشگران فاطمه ده نمکی(دانشجو)، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)(استاد راهنما)، مجید مهدیه(استاد مشاور)

چکیده

عناصر کم مصرف برای کامل کردن چرخه زندگی و رشد گیاه لازم است. در این میان عنصر روی جایگاه ویژه ای داشته و کمبود آن در مقیاس جهانی قابل مشاهده است. نانو مواد نیز به عنوان یکی از مهم ترین ابتکارات علم جدید در نظر گرفته می شوند. ویژگی این مواد به اندازه ی آن ها وابسته است و این اندازه از 1 تا 100 نانومتر متغییر است. همچنین این خواص به میزان زیادی به سطح بزرگ و محلولیت بالای آن وابسته است. به همین دلیل نانو ذرات بسیار واکنش پذیر هستند.در این مطالعه غلظت های مختلف نانو اکسید روی(0، 1.5، 3، 6 و 9 میکرومولار) و محلول هوگلند به عنوان کنترل به گیاه برنج به مدت 17 روز داده شد. سپس اثرات نانواکسیدروی بر میزان رنگیزه ها بررسی شده است. غلظتهای بالای نانو اکسید روی بر رنگیزه های فتوسنتزی اثر منفی دارد. نتایج این تحقیق نشان داد در غلظت 5/1میکرومولار نانواکسید روی با وجودی که مقدار روی در دسترس گیاه به اندازه ی مقدار روی در دسترس در محلول هوگلند است پیگمانتهای فتوسنتزی در مقایسه با گیاه شاهد افزایش داده است. بنابراین در مقیاس نانو روی بهتر جذب گیاه شده و بهتر وارد مکانیسمهای گیاه شده است.