1403/03/26
محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)

محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه پاسخ های فیزیولوژیک به تنش شوری در ارقام مقاوم و حساس برنج ایرانی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1389
پژوهشگران ناهید حبیب الهی ، مجید مهدیه ، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)

چکیده

ثبت نشده‌است!