1403/03/26
محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)

محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر NACL بر خصوصیات مورفولوژیک و تغییرات احتمالی پروفیل پروتئینی و میزان کلروفیل گندم(Triticum aestivum) در مراحل مختلف نمو
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1391
مجله نشريه زراعت
شناسه DOI
پژوهشگران محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) ، محمد حسین آبنوسی ، ملک سلیمانی مهرنجانی

چکیده

ثبت نشده‌است!