1403/03/26
محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)

محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر کاربرد نانواکسید آهن بر میزان رنگریزه های گیاه پریوش
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1392
پژوهشگران طاهره صابری ، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) ، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)

چکیده

ثبت نشده‌است!