1403/02/03
محمد ابوالحسنی (بازنشسته)

محمد ابوالحسنی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0709
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 16174353100
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربرد تصویربرداری سه بعدی در تشخیص چهره
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تصویر برداری سه بعدی، تشخیص چهره، فیلتر های همبستگی و فیلتر همبستگی .VanderLugt
سال 1400
پژوهشگران پیمان کرمی(دانشجو)، محمد ابوالحسنی (بازنشسته)(استاد راهنما)، مهران قلی پور شهرکی(استاد مشاور)

چکیده

تحقیقات زیادی بر روی انواع روش های شناسایی چهره انجام شده است. یکی از روش های به روز در تشخیص هویت افراد، استفاده از تصویر برداری سه بعدی است. در بسیاری از کاربرد های روش های شناسایی چهره از اطلاعات شدت روشنایی چهره استفاده می شود و یکی از مهمترین مشکلاتی که در این زمینه مطرح می شود مسئله چرخش سر می باشد. سیستم های شناسایی چهره دو بعدی، فقط در شرایط یکنواخت خوب عمل میکنند و با تغییرات در نور پردازی، تغییر در حالت چهره، ژست و.... دچار مشکل می شوند و قادر به تشخیص هویت فرد مورد نظر نیستند. از این رو تلاش بر این است که با استفاده از اطلاعات تصویر سه بعدی حاصل از تصویر برداری سه بعدی، با توجه به عدم وجود مشکلات موجود در تصویر برداری دو بعدی، اقدام به شناسایی و تشخیص هویت شود. در بسیاری از کاربرد های متعارف نیاز به تصویری سه بعدی از افراد و یا اشیاء است. در مواردی نظیر کاربرد های امنیتی و قضایی نیاز به تصویری از فرد است که در زوایای مختلفی تهیه شده باشد و یا به عبارت دیگر، نیاز به تصویری سه بعدی است. در نتیجه تصویر برداری سه بعدی روشی است که با استفاده از آن می توان در زوایای مختلف تصویر تهیه کرد و فقط تصویر رو برو )تصویری که به صورت مستقیم در برابر دوربین قرار دارد( را برای استخراج ویژگی به کار برد که در بسیار از زمینه ها مفید و کاربردی است. در این تحقیق تلاش بر این است که با معرفی سیستم های مختلف تشخیص هویت و تکنیک های متنوع تشخیص چهره و نحوی استفاده از اطلاعات سه بعدی در تشخیص هویت آشنا شده و مزیت این روش )تشخیص چهره با استفاده از تصویر برداری سه بعدی( نسبت به سایر روش ها در رفع مشکلات، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. همچنین در این تحقیق به بررسی و تحلیل روش فیلتر های همبستگی که یک روش الکترو-اپتیکی است، به طور کامل پرداخته و روش نیز که یک روش اپتیکی در تشخیص چهره است، به رشته تحلیل در می آید.