1403/02/03
محمد ابوالحسنی (بازنشسته)

محمد ابوالحسنی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0709
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 16174353100
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نانوباطری های لیتیوم یون با آند کربن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
باتری های لیتیوم یون، آندهای کربنی، فوگرافن، شبیه سازی
سال 1400
پژوهشگران مهران قلی پور شهرکی(استاد راهنما)، محمد ابوالحسنی (بازنشسته)(استاد راهنما)، محدثه نجفی(دانشجو)

چکیده

در این پایان نامه به بررسی نانوباتری های لیتیوم یون با آندهای کربن پرداخته شده است و همچنین عملکرد فوگرافن به عنوان یکی از آندهای کربنی در باتری های لیتیوم یون شبیه سازی شده است. در فصل اول مختصری در رابطه با چگونگی عملکرد این نوع باتری ها و معرفی اجزای آنها بحث شده است. در فصل دوم سعی شده است که نانوساختارهای کربن به عنوان آندهای کربنی معرفی و مختصرأ، تأثیرشان بر عملکرد باتری های لیتیم یون بررسی شود. در فصل سوم دو نمونه از شبیه سازی هایی که در خصوص آندهای کربنی این نوع باتری ها، توسط پژوهشگران دیگر انجام شده است، مطرح شده اند. در فصل چهارم نیز عملکرد ساختارهای مختلف فوگرافن به عنوان آند باتری های لیتیوم یون با استفاده از روش دینامیک مولکولی شبیه سازی و نتایج با هم مقایسه شده اند. نتایج این شبیه سازی نشان می دهد که آلفا-فوگرافن و بتا-فوگرافن در بین ساختارهای گوناگون فوگرافن، بیشترین توانایی را در جذب لیتیوم دارند. همچنین نتایج نشان داد که در تمامی ساختارهای مطالعه شده فوگرافن، زمان رسیدن به میزان درج اشباع لیتیوم تقریباً یکسان است. یکی دیگر از موارد بررسی شده، میزان درج اتم های لیتیوم در واحد وزن صفحه فوگرافن بود و نتایج نشان داد که ساختار  دارای بیشترین ظرفیت درج در واحد وزن می باشد.