1403/02/03
محمد ابوالحسنی (بازنشسته)

محمد ابوالحسنی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0709
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 16174353100
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
عملکرد و ساختار عینک های تطبیقی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
عینک تطبیقی
سال 1398
پژوهشگران محمد ابوالحسنی (بازنشسته)(استاد راهنما)، فاطمه کردعلیوند(دانشجو)

چکیده

این پایان نامه عملکرد و ساختار عینک های تطبیقی را بررسی می کند. این عینک ها شامل عدسی تنظیم پذیر مایع هستند عدسی های تنظیم پذیر مایع عدسی های هستند با قابلیت تغییر فاصله کانونی و برای کاربرد های گسترده ای استفاده می شوند که استفاده در ساخت عینک ها، دوربین های فیلم برداری، دستگاه های صفحه نمایش و سیستم های کانونی کننده خودکار بخشی از این کاربردها می باشد. در کاربردهای همزمان نیز، اعمال ولتاژ باعث تغییر فاصله کانونی شده و قطع ولتاژ دوباره عدسی را به فاصله کانونی خود برمیگرداند.