1403/02/03
محمد ابوالحسنی (بازنشسته)

محمد ابوالحسنی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0709
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 16174353100
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اندازه گیری توزیع ضخامت لایه ی شفاف با استفاده از تکنیک ماره نمونه برداری
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
فریزماره- ماره ی نمونه برداری – اندازه گیری توزیع ضخامت – توزیع اختلاف فاز- توزیع کالیبراسیون – ورقه های شفاف
سال 1398
پژوهشگران محمد ابوالحسنی (بازنشسته)(استاد راهنما)، الهام غافلی(دانشجو)

چکیده

چکیده پایان نامه: از برهم نهی دو طرح متناوب، طرحی درشت تر با دوره تناوب بزرگتر ظاهر می شود که به این طرح درشت تر فریز ماره می گویند. ماره ی مورد بحث در این تحقیق، ماره ی نمونه برداری است که با پردازش تصویر توری ثبت شده توسط دوربین CCD، یعنی تنک کردن ودرون یابی، فریزهای ماره ظاهر می شوند. در این پایان نامه یک روش غیر مخرب اندازه گیری توزیع ضخامت ورقه های شفاف با استفاده از روش ماره ی نمونه برداری و بر اساس پدیده ی انکسار نور ارائه می گردد. توزیع ضخامت از اختلاف فاز ناشی از یک جابه جایی ظاهری در توری، به علت انکسار نور به دست می آید به طوری که رابطه ی بین ضخامت و اختلاف فاز فریزهای ماره توسط ضخامت هایی با مقدار معلوم کالیبره می شود