1403/02/03
محمد ابوالحسنی (بازنشسته)

محمد ابوالحسنی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0709
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 16174353100
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و انجام عملی ماره ی افکنشی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
توپوگرافی سطح، جابه جایی برون صفحه ای، ماره ی افکنشی، فریز ماره، بازکردن فاز
سال 1397
پژوهشگران محمد ابوالحسنی (بازنشسته)(استاد راهنما)، مهران قلی پور شهرکی(استاد مشاور)، نسیم توحیدی فر(دانشجو)

چکیده

ساختار ماره در واقع یک الگوی تداخلی است که از برهمنهی دوساختار شبکه ای و متناوب تحت زاویه ی کوچکی به وجود می آید. ماره ها انواع مختلفی دارند که هدف ما دراین پایان نامه اندازه گیری جابه جایی برون صفحه ای است که شامل ماره ی افکنشی می شود. ماره ی افکنشی نوعی توپوگرافی سطح است که درهنگام آزمایش قسمتی از یک سطح بزرگ مورد آزمایش قرار می گیرد. به دو صورت سطح جسم را اندازه گیری می کنند؛ اندازه گیری تغییرشکل درون صفحه ای و برون صفحه ای. این پایان نامه شامل 4 فصل می باشد که درفصل نخست آن به بررسی پدیده ی ماره و چگونگی تشکیل آن و تاریخچه ی پیدایش آن پرداخته ایم. پدیده ی ماره یک نوع تداخل نور ناهمدوس است که با روش آنالیز فوریه به بررسی فریزهای ماره پرداخته ایم. درفصل2 همانطور که اشاره کردیم درمورد جابه جایی های درون صفحه ای و برون صفحه ای توضیح دادیم وانواع آن هارا نام بردیم. در فصل 3، ماره ی افکنشی را، که اساس کار ما می باشد؛ به بررسی روابط آن پرداخته ایم و رابطه ی اصلی که رابطه ی فاز با ارتفاع است را بدست آورده ایم. در نهایت در فصل آخر با بهره گیری از برنامه ی متلب از فریزهای ماره به وسیله ی دوربین CCD عکس گرفته شده و نوفه ها را حذف و سطح جسم را بازسازی می کنیم.