1403/05/03
مهران قلی پور شهرکی

مهران قلی پور شهرکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6452-424X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6504536102
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیک
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Influence of surface morphology and nano-structure on hydrophobicity: A molecular dynamics approach Somaye Hosseini, Hadi Savaloni, Mehran Gholipour shahraki (2019)
Fractal analysis of nanostructured silver film surface Maryam Naseh Nejad, Gholamreza Nabiyouni, Mehran Gholipour shahraki (2017)
Dynamic scaling study of nanostructured silver films Maryam Naseh Nejad, Gholamreza Nabiyouni, Mehran Gholipour shahraki (2017)
Morphological characterisation and microstructure of silver films prepared by electrodeposition method Maryam Naseh Nejad, Gholamreza Nabiyouni, Mehran Gholipour shahraki (2017)
Design and engineering of sculptured nano-structures for application in hydrophobicity Somaye Hosseini, Hadi Savaloni, Mehran Gholipour shahraki (2017)
Atomic force microscopy study, kinetic roughening and multifractalanalysis of electrodeposited silver films Maryam Naseh Nejad, Mehran Gholipour shahraki, Gholamreza Nabiyouni (2016)
مقاله ارائه‌شده
محاسبه ی انرژی شکل گیری آلیاژهای باینری ß2 با استفاده از روش BFS عطیه نظامی، مهران قلی پور شهرکی، سعید قربانعلی (1392)
بررسی خواص الکترومکانیکی و ساختاری نانوسیم های BATIO3 تحت کشش سعید قربانعلی، مهران قلی پور شهرکی (1392)
کاهش اثر پیسه در تمام نگاری رقمی به روش تابش دوگانه روی جسم ... یداله رستمی، محمد ابوالحسنی (بازنشسته)، مهران قلی پور شهرکی (1389)
شبیه سازی باز پخت لایه های نازک به روش میدان فاز مهران قلی پور شهرکی، مریم ناصح نژاد (1388)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
شبیه سازی فرآیند شارژ و دشارژ در نانو باتری های لیتیومی مهران قلی پور شهرکی، سعید قربانعلی، صالحه احمدی کرهرودی (1402)
بررسی نوارهای انرژی در ساختار پنتاگرافن با استفاده از روش بستگی‌قوی مهران قلی پور شهرکی، مریم دستجانی فراهانی (1401)
کاربرد روش ماره نمونه برداری برای اندازه گیری خمیدگی یک میله محمد ابوالحسنی (بازنشسته)، مهران قلی پور شهرکی، فاطمه سادات هاشمی (1401)
بررسی تعارض در یک سیستم اجتماعی با استفاده از معادلات انتشار مهران قلی پور شهرکی، محمد ابوالحسنی (بازنشسته)، الهه محمدی (1401)
بررسی نانوباطری های لیتیوم یون با آند کربن محمد ابوالحسنی (بازنشسته)، مهران قلی پور شهرکی، محدثه نجفی (1400)
کاربرد تصویربرداری سه بعدی در تشخیص چهره محمد ابوالحسنی (بازنشسته)، مهران قلی پور شهرکی، پیمان کرمی (1400)
مروری بر روشهای یکپارچه سازی فاز محمد ابوالحسنی (بازنشسته)، مهران قلی پور شهرکی، آناهیتا کدخدایی (1400)
بررسی تاثیر الگوهای نقص و ناخالصی بر خواص مکانیکی گرافن مهران قلی پور شهرکی، فرناز جزایری (1399)
بررسی حلقه های پسماند در نانوساختارهای فروالکتریک باریم تیتانات مهران قلی پور شهرکی، محمد ابوالحسنی (بازنشسته)، رسول خسرو بیگی (1399)
بررسی توزیع بار بر روی صفحات گرافن مهران قلی پور شهرکی، محمد ابوالحسنی (بازنشسته)، کرامت بهاری مقدم (1398)
ماره نمونه برداری دیجیتال و کاربرد آن در اندازه گیری تغییر شکل محمد ابوالحسنی (بازنشسته)، مهران قلی پور شهرکی، مهدیه میری (1397)
بررسی و انجام عملی ماره ی افکنشی محمد ابوالحسنی (بازنشسته)، مهران قلی پور شهرکی، نسیم توحیدی فر (1397)
بررسی تاثیر نا خالصی و نقص بر خواص مکانیکی گرافن مهران قلی پور شهرکی، سعید قربانعلی، عاطفه کلافی (1396)
بررسی تاثیر ناکاملی ها و نقص ها در هدایت یونی نانوسیم های BaTiO3 مهران قلی پور شهرکی، محمد ابوالحسنی (بازنشسته)، مهدیه میرزاخانی (1396)
پدیده ماره در نمایشگرهای سه بعدی و تکنیکهای کاهش آن محمد ابوالحسنی (بازنشسته)، مهران قلی پور شهرکی، زهرا رفیعی (1394)
تاثیر اندازه بر ویژگیهای فرو الکتریک و دی الکتریک نانوساختارهای X-TiO3 مهران قلی پور شهرکی، محمد ابوالحسنی (بازنشسته)، زهرا پیرایش فر (1394)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته