1403/02/03
محمد ابوالحسنی (بازنشسته)

محمد ابوالحسنی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0709
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 16174353100
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ماره نمونه برداری دیجیتال و کاربرد آن در اندازه گیری تغییر شکل
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
اندازه گیری توزیع تغییر شکل، تصویر تنک کردن، روش ماره ی نمونه برداری، تجزیه و تحلیل فاز
سال 1397
پژوهشگران محمد ابوالحسنی (بازنشسته)(استاد راهنما)، مهران قلی پور شهرکی(استاد مشاور)، مهدیه میری(دانشجو)

چکیده

از بر هم نهی دو نقش دوره ای، نقش درشت تری به نام فریز ماره ایجاد می شود. ماره ها انواع مختلفی دارند که هدف ما در این پایان نامه اندازه گیری تغییر شکل است. یک روش اندازه گیری ساده برای تغییر شکل با استفاده از روش ماره نمونه برداری پیشنهاد شده است. اندازه گیری تغییر شکل به صورت خودکار با اندازه گیری اختلاف فاز فریز ماره که از یک تصویر تک حاصل می شود، قابل اندازه گیری است. در این روش، منطقه اندازه گیری با توری با گام مشخص متصل می شود. یک دوربین معمولی CCD در نقطه ثابت برای ضبط تصویر در هنگام تغییر شکل نصب شده است. برای تحلیل فاز، تصویر گرفته شده با انجام پردازش تصویر آسان، یعنی، تنک کردن و درونیابی، آنالیز می شود. سپس، توزیع فاز الگوی ماره را می توان با استفاده از روش انتقال فاز محاسبه کرد. در نهایت، توزیع تغییر شکل از رابطه بین گام توری و اختلاف فاز قبل از تغییر شکل و پس از تغییر شکل محاسبه می شود. اندازه گیری توزیع تغییر شکل بدون تماس با روش ساده و آسان با دقت بالا، سرعت بالا و هزینه کم برای ارزیابی ساختاری زیرساخت ها امکان پذیر است.