1403/02/03
محمد ابوالحسنی (بازنشسته)

محمد ابوالحسنی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0709
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 16174353100
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر ناکاملی ها و نقص ها در هدایت یونی نانوسیم های BaTiO3
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
1. تهی جاهای اکسیژن 2. پروسکایت 3. هدایت یونی 4. نانوسیم ها 5. متلب 6. لمپس
سال 1396
پژوهشگران محمد ابوالحسنی (بازنشسته)(استاد مشاور)، مهران قلی پور شهرکی(استاد راهنما)، مهدیه میرزاخانی(دانشجو)

چکیده

با توجه به اهمیت های بسیار اکسیدهای پروسکایت و نقش پر رنگی که هدایت یونی در زندگی امروزه بشر دارد ما بر آن شدیم تا هدایت یونی در اکسیدهای پروسکایت ABO_3 را مورد بررسی قرار دهیم. در همین راستا به بررسی تأثیر ناکاملی ها و نقص ها در هدایت یونی نانوسیم های ABO_3 و به طور ویژه در اکسید پروسکایت SrTiO_3 پرداخته ایم. ابتدا با استفاده از نرم افزار متلب ساختار اکسید پروسکایت مکعبی استرانسیوم تیتانات و همچنین نانوسیم مربوطه را شبیه سازی کردیم. سپس این کد به عنوان فایل ورودی نرم افزار لمپس مورد استفاده قرار گرفت. به طور کلی در این تحقیق تأثیر نقص های اکسیژن، دما و اندازه بر فرایند پخش اتمی درساختارهای SrTiO3 با استفاده ازروش دینامیک مولکولی بررسی شده است. علاوه بر این، ضرایب پخش یون های اکسیژن، استرانسیوم و تیتانیوم موجود در ساختار SrTiO_3 را نیز محاسبه کردیم. نتایج بدست آمده حاکی از این است که محاسبات انجام شده ما با یافته های تجربی مطابقت دارد.