1403/02/03
محمد ابوالحسنی (بازنشسته)

محمد ابوالحسنی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0709
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 16174353100
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
پدیده ماره در نمایشگرهای سه بعدی و تکنیکهای کاهش آن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
فریز ماره، نمایشگرهای سه بعدی بدون عینک، کمینه سازی ماره، زاویه ی بهینه، اختلاف منظر افقی
سال 1394
پژوهشگران محمد ابوالحسنی (بازنشسته)(استاد راهنما)، مهران قلی پور شهرکی(استاد مشاور)، زهرا رفیعی(دانشجو)

چکیده

مقدمه: طرح ماره زمانی رخ می دهد که دو یا چند ساختار دوره ای یا شبه دوره ای روی هم بیفتند. در چنین حالتی، یک ساختار دوره ای جدید با دوره ی درشت تر نمایان می شود. در نمایشگرهای تلویزیونی معمولی، چنانچه در تصویر نمایش داده شده، ساختار دوره ای وجود داشته باشد طرح های ماره ظاهر می شوند که برای بیننده ناخوشایند است. دلیل این رخداد، بر هم نهی تصویر دوره ای و صفحه نمایش پیکسلی است. در نمایشگرهای سه بعدی بدون عینک، برای ایجاد درک سه بعدی نیاز است از قطعات خاصی استفاده شود. این قطعات ساختاری دوره ای و منظم دارند. یکی از مشکلات این نوع نمایشگرها این است که استفاده از چنین قطعاتی، باعث ایجاد طرح های ماره می شود، حتی اگر در تصویر ساختار دوره ای وجود نداشته باشد. یکی از اهداف شرکت های ساخت نمایشگرهای سه بعدی بدون عینک، یافتن راهی برای حذف یا حداقل کمینه سازی طرح های ماره است. نتایج: یکی از روش های کمینه سازی ماره ها در نمایشگرهای سه بعدی بدون عینک بررسی شد. زاویه ی کج شدگی 261/26 درجه است که با نتایج شبیه سازی و تجربی هم سازگار است. همچنین کمینه سازی را برای تکنولوژی دیواره ی اختلاف منظر بیشتر بررسی کردیم. بحث: با وجود مطالعات بسیاری که در زمینه ی کمینه سازی ماره در نمایشگرها انجام شده، هنوز روش کاملی برای اینکار پیشنهاد نشده است. در مقاله های بررسی شده نواقصی مشاهده کردیم. قسمت تئوری روش انجام شده ضعیف بوده و جای کار بیشتری دارد، همچنین در مورد نمایانی ماره ها کاری صورت نگرفته است