1403/02/03
محمد ابوالحسنی (بازنشسته)

محمد ابوالحسنی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0709
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 16174353100
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
کاهش اثر پیسه در تمام نگاری رقمی به روش تابش دوگانه روی جسم ...
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
اثر پیسه، تمام نگاری رقمی، ثبت چندگانه
سال 1389
پژوهشگران یداله رستمی ، محمد ابوالحسنی (بازنشسته) ، مهران قلی پور شهرکی

چکیده

یکی از مشکلات اساسی در تمام نگاری کلاسیکی و تمام نگاری رقمی تاثیر اثر پیسه در فرایند بازسازی است. چندین روش برای کاهش این مشکل ...