1403/02/03
محمد ابوالحسنی (بازنشسته)

محمد ابوالحسنی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0709
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 16174353100
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
هموار سازی فریزهای ماره
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
فریزهای ماره، هموارسازی
سال 1387
پژوهشگران محمد ابوالحسنی (بازنشسته) ، مژگان اسماعیلی

چکیده

کاربرد روش ماره در اندازه گیریها اغلب با تعیین محل فریزها سر و کار دارد. به دلیل حضور بسامدهای بالا ...