1403/02/03
محمد ابوالحسنی (بازنشسته)

محمد ابوالحسنی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0709
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 16174353100
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اندازه گیری ابعاد پیکسلهای یک نمایشگر به کمک فریز ماره
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
پیکسلهای نمایشگر، فریز ماره
سال 1386
پژوهشگران راهیل دمان ، محمد ابوالحسنی (بازنشسته)

چکیده

با نمونه برداری یک سیگنال با آهنگی کمتر از دو برابر بیشترین بسامدش دگرنامی روی میدهد و ممکن است منجر به تولید بسامدهای کوچکتر در سیگنال نمونه برداری شده شود. در نمایش یک تصویر ...