1403/02/03
محمد ابوالحسنی (بازنشسته)

محمد ابوالحسنی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0709
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 16174353100
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه ی دو روش هندسی و تحلیل فوریه در تعیین گام فریز ماره
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
فریز ماره، تحلیل فوریه، معادله پارامتری
سال 1384
پژوهشگران محمد ابوالحسنی (بازنشسته) ، محمود میرزایی ، معصومه گودرزی

چکیده

عموماً دو روش معادله ی پارامتری و تحلیل فوریه در بررسی گام فریز ماره و سمت گیری آن به کار می رود. در بعضی موارد این دو رهیافت نتایج متفاوتی به دست میدهند. در اینجا با تجدید نظر در استخراج معادله ی پارامتری این ناسازگاری برطرف شده است .بر هم نهی توری های رایانه ای با گام های مناسب، صحت نتیجه را تأیید می کند.