1403/02/03
محمد ابوالحسنی (بازنشسته)

محمد ابوالحسنی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0709
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 16174353100
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل عینک تک-روزنه ای مبتنی بر تابع انتقال اپتیکی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1392
پژوهشگران محمد ابوالحسنی (بازنشسته) ، ابوالفضل اکبری

چکیده

تحلیل عینک تک-روزنه ای مبتنی بر تابع انتقال اپتیکی