1403/01/29
مهدی سلیمانی

مهدی سلیمانی

مرتبه علمی:
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25626609800
دانشکده:
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و ساخت رئومتر آزمایشگاهی به منظور اندازه گیری پارامترهای رئولوژیکی مایعات مگنتورئولوژیکال استفاده شده در دمپرهای مغناطیسی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سیالات مغناطیسی، نانو ذرات، رئومتر آزمایشگاهی
سال 1399
پژوهشگران محمد یارولی(دانشجو)، امیرحسین ابوالمعصومی(استاد راهنما)، مهدی سلیمانی(استاد راهنما)، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی(استاد مشاور)

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تخمین و بررسی پارامترهای یک مدل ساختاری توصیف کننده خواص رئولوژیکی یک سیال مغناطیسی (MRF) مبتنی بر نانو ذرات آهنی است، در حالی که در معرض یک میدان مغناطیسی نوسان قرار دارد که از منبع تغذیه DC استفاده کردیم،نرخ برشی ثابت با استفاده سوسپانسیونهای ذرات آهن با اندازه نانومتری در روغن هیدرولیک انجام میگیرند. این اندازه گیریها تنش برشی را در برابر نرخ برشی به صورت تابعی از میدان مغناطیسی اعمالی فراهم میکنند. MRF 01- مایعاتی هستند که از مخلوط ذرات آهن 5 μm به حالت تعلیق در یک مایع حامل مانند روغن سیلیکون، روغن معدنی یا گلسیرین ساخته شدهاند. ذرات آهن موجود در مایع حامل خاصیت MRF را میدهند که از خصوصیات مایع عمومی غیرمشخص است در حالی که MRF در معرض یک میدان مغناطیسی است. این خصوصیات شامل افزایش سریع در ویسکوزیته سیال و همچنین نمایش خصوصیات مشخصه مواد جامد مانند سفتی و توانایی نگه داشتن شکل است.هدف ما طراحی وساخت یک دستگاه رئومتر میباشد که بوسیله آن بتوانبم رفتار وخصوصیات رئولوژیکی سیال را تخمین و اندازه گیری کنیم.