1403/01/29
مهدی سلیمانی

مهدی سلیمانی

مرتبه علمی:
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25626609800
دانشکده:
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه اثرات اقتصادی و ریست محیطی الکتریکی کردن خودروهای داخلی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
خودروی الکتریکی- آلایندگی- مصرف سوخت- هزینه
سال 1397
پژوهشگران مهدی سلیمانی ، سیامک علیزاده

چکیده

در این تحقیق مطالعات مقدمانی در زمینه اثرات ریست محیطی و اقتصادی الکتریکی کردن خودروهای داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور دو نوع خودروی بنزینی و هیبرید رانا و دنا که هر دو ویراست هیبریدی از خودورهای ساخت داخل کشور می باشند مورد بررسی قرار گرفته و اثرات زیست محیطی و اقتصادی الکتریکی کردن آنها مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از نتایج تست این خودروها در کنار شبیه سازی مصرف سوخن و آلایندگی آنها در نرم افزار ادوایزر با استفاده از مدل های معابر و صحه گذارای شده استفاده شده است. همچنین برآوردهای اقتصادی به صورت میدانی انجام شده است. در این گزارش پس از مغرفی مختصر خودورهای هیبرید و نرم افزار مورد استفاده، مدل سازی و شبیه سازی خودورها ارایه خواهد شد و نتایج شبیه سازی و تست در کنار برآورد اقتصادی ارایه خواهد شد.