1403/04/30
مهدی سلیمانی

مهدی سلیمانی

مرتبه علمی:
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25626609800
دانشکده:
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
کنترل فازی میز لرزه با استفاده از سیستم اندازه گیری جابجایی مبتنی بر پردازش تصویر
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
کنترل کننده ی فازی ناظر، میز لرزه، پردازش تصویر، اندازه گیری جابجایی
سال 1393
مجله مهندسي مكانيك مدرس
شناسه DOI
پژوهشگران سیروس سیاحی ، محمود حمیدی زاده ، حسن مرادزاده ، مهدی سلیمانی ، محسن رحمانی

چکیده

طراحی کنترل کننده میز شبیه ساز زلزله به منظور شبیه سازی و تعقیب پروفیل زلزله از موضوعات اساسی در طراحی یک میز لرزه است. در این مقاله کنترل یک میز لرزه در ابعاد آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. جهت اندازه گیری جابجایی میز به صورت بلادرنگ، سیستمی مبتنی بر پردازش تصویر ارائه شده است. میز لرزه توسط یک کنترل کننده ی تناسبی-انتگرال گیر همراه با یک کنترل کننده ی فازی ناظر کنترل می شود. کنترل کننده ی فازی به منظور کمینه کردن خطا، از دو بازخورد جابجایی و شتاب استفاده می-کند. برای این منظور، یک دوربین و یک برنامه ی پردازش تصویر جهت اندازه گیری مستقیم و بلادرنگ جابجایی به کار گرفته شده است. نتایج نیز به عنوان بازخورد کنترل-کننده از طریق شبکه به کامپیوتر مرکزی انتقال داده می شود. کارایی سیستم پیشنهادی در مقایسه با سیستمی که از انکودر خطی به عنوان سنسور جابجایی و بازخورد کنترل کننده بهره می گیرد، مورد ارزیابی قرار گرفته است. بنابر نتایج بدست آمده سیستم کنترلی پیاده سازی شده با حالت کنترل کننده فازی تناسبی-انتگرال گیر توانسته است خطای کنترلی را کاهش دهد. همچنین به کار گیری رویکرد پردازش تصویر به منظور اندازه گیری جابجایی میز لرزه، مزایایی از جمله دقت مطلوب، عدم نیاز به تماس مستقیم با میز، اندازه گیری به صورت مستقیم و بلادرنگ و قیمت پایین را به ارمغان می آورد.