1403/03/29
مهران شاه منصوری

مهران شاه منصوری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1810-3206
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25422980900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیک
تلفن: 08632621300

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Comparative Analysis of Magnetic Polaritons in Periodic and Quasi‑periodic Structures Mohammadreza Jafari, mohsen farhadi, Mehran Shahmansouri (2023)
Simulation optimized design of graphene-based hybrid plasmonic waveguide Akbar Asadi, Mohammadreza Jafari, Mehran Shahmansouri (2023)
Attenuated Surface Dual Modes on Plasma Slab: Landau Damping Khakim Ikramov, Mehran Shahmansouri, Myoung-Jae Lee, Young-Dae Jung (2022)
Cylindrical Surface Wave Propagation on a Thin Plasma Layer neda khodam, Mehran Shahmansouri (2022)
Anisotropic temperature effects on Landau damping in Kappa–Maxwellian astrophysical plasmas Mehran Shahmansouri, Moung-Jae Lee, neda khodam, Young-Dae Jung (2020)
Effective mass dependence of the gyrotropic nihility in a BaM/6H‑SiC multilayer structure Mohammadreza Jafari, mohsen farhadi, Mehran Shahmansouri (2020)
Space charge waves in plasma waveguides with arbitrary electron degeneracy Mehran Shahmansouri, Moung-Jae Lee, neda khodam, Young-Dae Jung (2019)
Polarized Debye Sheath in Degenerate Plasmas Mehran Shahmansouri, Amar Prashad Misra (2019)
Space charge waves in plasma waveguides with arbitrary electron degeneracy Mehran Shahmansouri, Myoung-Jae Lee, neda khodam, Young-Dae Jung (2019)
Characteristics of Thomson scattering in degenerate quantum plasmas: Quantum-recoil effect Myoung-Jae Lee, Mehran Shahmansouri, Young-Dae Jung (2019)
Characteristics of lower-hybrid surface waves Myoung-Jae Lee, Mehran Shahmansouri, Young-Dae Jung (2019)
Surface plasmons in a semi-bounded massless Dirac plasmaa Mehran Shahmansouri, Rahele Aboltaman, Amar Prasad Misra (2018)
Surface plasmon oscillations in a semibounded semiconductor plasma Mehran Shahmansouri, Amar Prashad Misra (2018)
Propagational characteristics in a warm hybrid plasmonic waveguide Mahboubeh Mahmodi Moghadam, Mehran Shahmansouri, Bijan Farokhi (2017)
.Exchange interaction effects on low frequency surface waves in a quantum plasma slab Mehran Shahmansouri, Bijan Farokhi, Rahele Aboltaman (2017)
Weakly dissipative dust -ion acoustic wave modulation Hassan Alinejad, Mehdi Mahdavi, Mehran Shahmansouri (2016)
Multi-ion Double Layers in a Magnetized Plasma Mehran Shahmansouri, Hassan Alinejad, Mouloud Tribeche (2015)
Oblique ion acoustic shock waves in a magnetized plasma Mehran Shahmansouri, A A Mamun (2013)
Nonextensive dust acoustic shock structures in complex plasmas Mehran Shahmansouri, Mouloud Tribeche (2013)
Arbitrary amplitude dust acoustic waves in a nonextensive dusty plasma Mehran Shahmansouri, Mouloud Tribeche (2013)
Dust lattice waves in a hexagonal lattice of paramagnetic grains Bijan Farokhi, Mehran Shahmansouri (2009)
New coupling of dust-lattice modes with an external magnetic field Bijan Farokhi, Mehran Shahmansouri (2009)
مقاله ارائه‌شده
ضرورت تحول راهبردی دانشگاه در عصر دیجیتال با تاکید بر نوآوری، کارآفرینی و مهارت‌ورزی دانش بنیان مجتبی ذوالفقاری، مهران شاه منصوری، رحیم مرادی، فهیمه پرویزیان (1402)
قطبش پوشش دبای در پلاسمای غبارآلود قویاً جفت شده عاطفه کما آبادی فراهانی، مهران شاه منصوری (1397)
Investigation of dielectric response function in strongly coupled magnetized dusty plasmas narges khodabakhshi, Mehran Shahmansouri, Bijan Farokhi (2017)
Investigation of dielectric response function in Strongly coupled magnetized dusty plasmas narges khodabakhshi, Mehran Shahmansouri, Bijan Farokhi (2017)
کتاب
کاربردهای پلاسما مهران شاه منصوری (1400)
ابزار فناوری پلاسما مهران شاه منصوری (1399)
پلاسما پزشکی مهران شاه منصوری (1398)
مقدمه ای بر پلاسمای غیر مغناطیسی بیژن فرخی، مهران شاه منصوری (1389)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بهبود طول انتشار و کاهش اتلاف در موجبرهای پلاسمونیک هیبرید بر پایه گرافن مهران شاه منصوری، محمدرضا جعفری، اکبر اسدی (1401)
انتقال انرژی برای امواج آکوستیکی در پلاسمای کوانتومی پیمان بهجتی، مهران شاه منصوری، پروین اسلمی (1401)
استفاده از تشدید پلاسمونی در حسگرهای زیستی محمدرضا جعفری، مهران شاه منصوری، محمد رضایی (1400)
تصفیهی آب شرب با استفاده از تخلیههای پلاسمائی در مایعات مهران شاه منصوری، مجید کمیجانی، امیر امیری مهر (1400)
تجزیه ترکیبات حاوی کلر با پلاسمای غیرحرارتی مهران شاه منصوری، علیرضا خدابخشی، مهدیه غفوری (1400)
بهبود کیفیت محصولات نفتی با کمک پلاسما-کارشناسی ارشد مهران شاه منصوری، وحید مهدوی، سید محمد رضا حسینی (1398)
سنتز و بررسی خواص نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم TiO2 به روش پلاسمایی-کارشناسی ارشد مهران شاه منصوری، محمد علی بداغی فرد، ناهید طیبی (1398)
حذف میکروارگانیسم های مواد غذایی به وسیله ی پلاسمای سرد فشار اتمسفری مجید کمیجانی، مهران شاه منصوری، شیوا دوره (1398)
مطالعه مد های تام پلاسمون پلاریتون در ساختار های چند لایه ای محمدرضا جعفری، مهران شاه منصوری، حامد کرم پور تاج (1397)
مطالعه ی پدیده ی انبساط در پلاسمای غبارآلود مهران شاه منصوری، اعظم بمونی (1395)
طراحی و ساخت پلاسما جت فشار اتمسفری مهران شاه منصوری، اکبر زنده نام (بازنشسته) (1394)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته

علایق پژوهشی

  • پلاسما پزشکی
بیشتر

سوابق اجرایی

  • معاون آموزشی دانشگاه (1400 - 1402)
  • مدیر پژوهش دانشگاه (1395 - 1400)
بیشتر