1403/03/29
مهدی محمدی قلعه نی

مهدی محمدی قلعه نی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4540-9179
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57815384600
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن: 08632623522

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
ارزیابی زمانی و مکانی پایگاههای جهانی بارش fatemeh moghadasi, Mahnoush Moghaddasi, Mehdi Mohammadi Ghaleni (2024)
Forecasting precipitation based on teleconnections using machine learning approaches across different precipitation regimes Jalil Helali, Milad Nouri, Mehdi Mohammadi Ghaleni, Seyed Asaad Hosseini, Farshad Safarpour, Zahra Kalantari, Parisa Paymard, Azim Shirdeli (2023)
رابطه شاخص‌های خشکسالی با انتشار گازهای گلخانه‌ای بخش کشاورزی ایران فائزه حیدری، سعید شرفی، مهدی محمدی قلعه نی (1402)
Assessment of machine learning model performance for seasonal precipitation simulation based on teleconnection indices in Iran Jalil Helali, Mehdi Mohammadi Ghaleni, Seyed Asaad Hosseini, Ali Loti Siraei, Vahideh Saeidi, Mohammad Lotfi, Mojgan Mirzaei, Farshad Safarpour (2022)
اثرات شیب و شدت باران بر تولید رواناب و هدررفت خاک با استفاده از شبیه ساز باران عارف جباری زهرا، مهدی محمدی قلعه نی، مه نوش مقدسی، حسین دهبان (1401)
Potential impacts of climate change on groundwater levels in Golpayegan Plain, Iran Mahnoush Moghaddasi, Mehdi Mohammadi Ghaleni, Mahmood Akbari, sedeghe Salari (2022)
Evaluation of the least square support vector machines (LS-SVM) to predict longitudinal dispersion coefficient Mehdi Mohammadi Ghaleni, Mahmood Akbari, Saeed Sharafi, mohammad javad Nahvinia (2022)
بررسی اثرات انتقال آب سامانه گرمسیری بر رفتار آبخوان دشت مهران با استفاده از نرم افزار GMS آرزو عزیزیان، مهدی محمدی قلعه نی، حمزه علی علیزاده، صادق علیمرادی (1400)
Sensitivity Analysis of Water Quality Parameters Related to Flow Changes in Regulated Rivers Arash Khonok, Mahdi Sarai Tabrizi, Hoseein Babazadeh, Ali Saremi, Mehdi Mohammadi Ghaleni (2021)
مدلسازی کیفیت آب رودخانه سفیدرود با استفاده از نرم افزار Qual2kw آرش خنک، مهدی سرائی تبریزی، حسین بابازاده، علی صارمی، مهدی محمدی قلعه نی (1400)
پیش بینی تراز آب زیرزمینی در آبخوان گلپایگان با استفاده از ترکیب ANFIS و PSO صدیقه سالاری، مه نوش مقدسی، مهدی محمدی قلعه نی، محمود اکبری (1400)
امکان سنجی استفاده از شاخص های پیوند ازدور در پیش بینی بارش فصل بهار حوضه های آبریز ایران جلیل هلالی، توران حسین زاده، مجید چراغعلی زاده، مهدی محمدی قلعه نی (1400)
آنالیز حساسیت مدل Qual2kw در مدلسازی پارامترهای کیفی سفیدرود مهدی محمدی قلعه نی، کیومرث ابراهیمی (1398)
تعیین حریم کیفی رودخانه با استفاده از تلفیق روش USDA و آسیبپذیری کیفی (مطالعه موردی: رودخانه آبشیرین) حمید کاردان مقدم، سامان جوادی، رضا روزبهانی، مهدی محمدی قلعه نی (1397)
برآورد حجم رواناب و رسوب در زیرحوضه سد گراتی با استفاده از مدل SWAT بیژن نظری، فرشته بتوخته، مهدی محمدی قلعه نی، بهنام آبابایی (1397)
مقاله ارائه‌شده
Using linear regression method for predicting of UNESCO aridity index of Iran Saeed Sharafi, mohammad javad Nahvinia, Mehdi Mohammadi Ghaleni, Farzaneh Zandieh, Atefeh Rahmani (2020)
Predicting of Iran's potential evapotranspiration by linear regression method Saeed Sharafi, mohammad javad Nahvinia, Mehdi Mohammadi Ghaleni, Mohadeseh Hejrati, Afsaneh Alinejad (2020)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
مقایسه مشخصات خشکسالی کشاورزی در اقلیم‌های مختلف ایران مهدی محمدی قلعه نی، مه نوش مقدسی، پردیس نیک داد (1402)
توسعه شاخص ترکیبی خشکسالی بر اساس پایگاه داده‌های جهانی مه نوش مقدسی، مهدی محمدی قلعه نی، فاطمه مقدسی (1402)
مدیریت کمی- کیفی رودخانه با استفاده از بهینه سازی چندهدفه (محدوده مورد مطالعه: آستانه- کوچصفهان) محمدجواد نحوی نیا، مهدی محمدی قلعه نی، اشکان شکری، ابوذر ونکی (1401)
شبیه سازی کیفی رودخانه با استفاده از مدل Qual2kw (مطالعه موردی: رودخانه قره چای) جواد مظفری، مهدی محمدی قلعه نی، سمانه مرادیان مهرجو (1401)
ارزیابی اثرات آلاینده های نقطه ای و غیرنقطه ای بر کیفیت آب رودخانه قره چای آزاده کاظمی، مهدی محمدی قلعه نی، محمد حسن ذاتی (1400)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته