1403/01/27
مهدی مدبری فر

مهدی مدبری فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0912-079X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24491153000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625724

مشخصات پژوهش

عنوان
بهینه سازی اثرات پارامترهای فرایند ذوب انتخابی لیزر بر نیروی پس ماندزدای مغناطیسی نمونه های ساخته شده از پودر آهن خالص
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ذوب لیزر انتخابی، پودر آهن خالص، موتورهای الکتریکی، نیروی پس‌ماندزدا
سال 1402
پژوهشگران محمد علی سجادی هزاوه ، مهدی مدبری فر ، محسن بدرسمای

چکیده

ذوب انتخابی لیزر یک فناوری ساخت افزودنی است که به‌موجب آن قطعات از طریق ذوب بستر پودر توسط پرتو لیزر ساخته می‌شوند. به دلیل اینکه قطعات فلزی تولیدی با این شیوه می‌توانند از هندسه پیچیده و دلخواه برخوردار باشند، امروزه به‌عنوان روشی مدرن در تولید قطعات موتورهای الکتریکی و سنسورها و غیره... موردتوجه واقع شده است. پودر مورداستفاده در این پژوهش پودر آهن خالص است. از میان پارامترهای ورودی در این روش، پارامترهای انتخاب شده شامل توان لیزر، سرعت اسکن و فاصله هاشورها بوده و طراحی آزمایش‌ها به روش تاگوچی انجام شده است. ازآنجایی‌که تا کنون مطالعات زیادی روی خواص مکانیکی قطعات تولیدی با این روش صورت پذیرفته و به خواص مغناطیسی کمتر توجه شده است، در این پژوهش، اثر پارامترهای ذوب انتخابی لیزر بر نیروی پس‌ماند زدای مغناطیسی آهن به‌صورت تجربی استخراج شده و سطوح بهینه پارامترها برای نیل به مقدار بهینه این نیرو با استفاده از تحلیل سیگنال به نویز تعیین شده است. علاوه بر این اثرات اصلی و همچنین برهم‌کنش‌های پارامترها در این مقاله موردتوجه قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که سطوح پارامتر بهینه برای به‌دست‌آوردن کمترین مقدار نیروی پس‌ماند زدای مغناطیسی شامل توان لیزر 220 وات، سرعت اسکن لیزر 400 میلی‌متر بر ثانیه و فاصله هاشور 70 میکرومتر بوده و بیشترین اثرات تعاملی را جهت رسیدن به کمترین مقدار نیروی پس‌ماند زدا پارامترهای فاصله هاشورها و سرعت اسکن دارا هستند.