1403/01/26
مهدی مدبری فر

مهدی مدبری فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0912-079X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24491153000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625724

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تحلیلی و تجربی شکل بهینه بلانک در فرآیند کشش عمیق قطعات مستطیل شکل
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کشش عمیق، بلانک، مستطیل شکل، شکل بهینه، نتایج تجربی
سال 1398
پژوهشگران سید امیر احمدیان(دانشجو)، مهدی مدبری فر(استاد راهنما)، معین طاهری(استاد راهنما)، علی جباری(استاد مشاور)

چکیده

کشش عمیق جزء فرآیندهای شکل دهی ورق محسوب می شود که در آن یک ورق فلزی با عملیات مکانیکی به شکل مطلوب می رسد. این یک فرآیند تغییر شکل با حفظ مواد است. در این پایان نامه هدف، طراحی بلانک اولیه ی بهینه (با حداقل دور ریز ) برای کشش عمیق قطعات با مقطع مستطیلی می باشد. امروزه کامپیوتر ها به شکل گسترده ای در فرآیندهای طراحی و ساخت نفوذ کرده اند که یکی از این زمینه ها، شکل دهی می باشد. هدف اصلی تمام فرآیندهای شکل دهی ایجاد تغییر شکل مطلوب از ماده ی اولیه با شکل هندسی ساده است. در فلزات، تکنولوژی شکل دهی ورق نقش ویژه ای در تولید قطعات با خواص مطلوب و حداقل دورریز مواد را دارا می باشد. یکی از مهم ترین مسائل در کشش عمیق، طراحی بهینه ی بلانک اولیه است که از نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. برای این هدف، در این پژوهش، یک برنامه به زبان ویژوآل بیسیک در نرم افزار سالیدورک تهیه شده است که یک قطعه ی مستطیل شکل و چند متغیر را به عنوان ورودی می گیرد و بلانک بهینه را طراحی می-کند. همچنین در این برنامه بلانک هایی با کانتور مستطیل، دایره، هشت ضلعی و لوزی به دست آمده است؛ به طوری که بر کانتور اولیه مماس باشند و درصد دور ریز برای این بلانک-ها محاسبه شده است. همچنین یک برنامه ی مجزا جهت نمایش کانتور بلانک ها در زمان های مختلف نیز نوشته شده است. برای اطمینان از صحت برنامه ی نوشته شده به زبان ویژوآل بیسیک، نتایج حاصل از برنامه، با نرم افزار آباکوس و کارهای تجربی، کنترل شده اند که تحلیل های انجام شده با آباکوس و نتایج تجربی اثبات می کنند که بلانک های به دست آمده توسط برنامه، دارای کمترین میزان دور ریز می باشد. در قطعات تولیدی تجربی، همچنین کاهش عیوب مانند گوشواره ای شدن و چروکیدگی در قطعات تولید شده با بلانک بهینه مشاهده می شود.