1403/01/27
مهدی مدبری فر

مهدی مدبری فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0912-079X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24491153000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625724

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و ساخت دستگاهی برای جابجایی بدون تماس اشیاء با استفاده از تعلیق مغناطیسی و کنترل کننده PID
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
کنترل کننده، سیستم تعلیق مغناطیسی، پایداری، فاصله هوائی
سال 1398
مجله مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز
شناسه DOI
پژوهشگران مهدی مدبری فر ، امین صفاری

چکیده

سیستم های تعلیق مغناطیسی در سال های اخیر کاربرد گسترده ای در زمینه های مختلف پیدا کرده اند. سیستم های جابجایی با تعلیق مغناطیسی دارای شرایط دینامیکی خاصی هستند که به شدت تابع فیزیک سیستم از جمله سرعت قسمت متحرک، فاصله قسمت معلق با هسته مغناطیسی، شدت میدان مغناطیسی و هم چنین نویزهای ورودی می باشند. شرایط دینامیکی خاص این سیستم ها همراه با نویزهای موجود در محیط باعث ایجاد ناپایداری سیستم می شوند. در این پژوهش یک سیستم جابجایی بدون تماسی و با استفاده از تعلیق مغناطیسی برای جابجایی در راستای عمودی یک گوی فلزی به عنوان یک نمونه منیپولاتور بدون تماسی مغناطیسی طراحی و ساخته شد. جهت پایداری جسم معلق حین جابجایی از کنترل گر PID استفاده شده و عملکرد آن در سرعت های مختلف جابجایی عمودی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایشات نشان دهنده که روش پیشنهادی می تواند با دقت بسیار بالائی سیستم تعلیق مغناطیسی را حتی به ازای حرکت های ناگهانی هد مغناطیسی کنترل کند. سیستم تعلیق مغناطیسی توانست حداکثر سرعت رو به بالای عمودی 453/0 (m/s) را برای پایداری شی معلق حفظ کند.