1403/01/26
مهدی مدبری فر

مهدی مدبری فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0912-079X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24491153000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625724

مشخصات پژوهش

عنوان
استخراج خواص سلول سرطانی معده T4a با استفاده از تئوری تماس توسعه یافته هرتز
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
نانومنیپولیشن، میکروسکوپ نیروی اتمی، سلول سرطانی معده T4a، مدل تماسی هرتز
سال 1397
پژوهشگران معین طاهری ، مهدی مدبری فر ، محمد صفی

چکیده

موضوع نانوتکنولوژی با هدف استخراج خواص و جابه جایی نانوذرات دارای کاربردهای فراوان است. یکی از تجهیزاتی که کاربرد عمده ای در این شاخه دارد، دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی است. منیپولیشن میکرو/نانوذرات توسط پروب این میکروسکوپ یکی از مطلوب ترین عملکردها در این زمینه می باشد، که به اندازه گیری نیروهای سطحی، الاستیسیته، چسبندگی و غیره می پردازد. در تصویربرداری یا توپوگرافی، به دست آوردن تصویری از سطح نمونه جهت تعیین مشخصات ساختمانی یا دینامیکی آن مد نظر است که در علم پزشکی بر روی ذرات بیولوژیکی برای تشخیص خواص کاربرد دارد. تحقیقات انجام شده در زمینه ی نانومنیپولیشن بیشتر در محیط هایی مانند محیط های گازی، مایع و بیولوژیکی انجام می گیرد. در این مقاله به استخراج تجربی مدول الاستیسیته سلول سرطانی معده T4aبا توجه به نمودارهای گرفته شده از میکروسکوپ نیروی اتمی پرداخته شده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از تئوری تماسی هرتز به مدل سازی تماس پرداخته شده و سپس با استفاده از نتایج تجربی به دست آمده، به محاسبه مدول الاستیسیته سلول مورد نظر پرداخته شده است. در پایان با توجه به مدل سازی هرتز در نرم افزار متلب، اعتبار و نزدیکی آزمایش تجربی و محاسبات تئوری مدل سازی هرتز، سنجیده شده و مدول الاستیسیته این سلول بین 200 تا 300 کیلو پاسکال تخمین زده شده است.