1403/01/28
مهدی مدبری فر

مهدی مدبری فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0912-079X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24491153000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625724

مشخصات پژوهش

عنوان
یک محرکه خطی با استفاده از آلیاژهای حافظه دار
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
آلیاژ حافظه دار؛ محرکه خطی؛ سازوکار ضربه؛ موقعیت دهی
سال 1395
مجله مهندسي مكانيك
شناسه DOI
پژوهشگران محسن لطیفی ، مهدی مدبری فر ، کوروش خورشیدی ، یوسف پاینده

چکیده

این پژوهش به بررسی سازوکار ضربه با بهره گیری از ویژگی انقباض سریع یک سیم آلیاژ حافظه دار به عنوان یک محرکه جدید می پردازد. در این مقاله یک محرکه نمونه، شامل بدنه اصلی، بدنه اینرسی، یک سیم آلیاژ حافظه دار و یک فنر بایاس، طراحی و ساخته شده است. به منظور بررسی کاربرد این محرکه به عنوان دستگاه موقعیت دهی، آزمایش هایی تحت شرایط مختلف روی آن انجام شده است. نتایج آزمایشات نشان می دهد که این محرکه قادر به انجام حرکت در دو جهت با چندین اندازه گام و با تغییر مشخصات ولتاژ اعمال شده از قبیل دامنه نوسان و چرخه وظیفه می باشد. ویژگی ها و کاربردهای هر یک از روش های تغییر اندازه گام نیز مورد بحث قرار گرفته است. این نتایج نشان می دهد که این محرکه پتانسیل کافی برای اینکه به عنوان یک محرکه خطی در ابعاد کمتر از میلی متر فعالیت کند را داراست.