1403/04/25
مهدی حسین یزدی

مهدی حسین یزدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3763-6507
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55332944500
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم دامی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تغذیه و مدیریت گوساله و تلیسه شیری: برخی مفاهیم کلیدی و کاربردی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
تغذیه، مدیریت، گوساله شیری، تلیسه
سال 1400
پژوهشگران مهدی حسین یزدی ، احسان محجوبی ، مهدی کاظمی بنچناری

چکیده

پیشگفتار نویسنده یادگیری درباره گوساله ها و تلیسه های شیری یک فرآیند طولانی مدت بوده است. آن شامل فراگیری علوم، انجام آزمایشات متعدد، نوشتن مقالات متعدد برای مجلات Hoard’s Dairyman و Feedstuffs، مشاوره در سطح مزرعه و بازدید گله ها و برنامه شان در ایالات متحده آمریکا و بسیاری از دیگر کشورها، و بسیاری مباحث، ارائه ها، و با همکاران علمی در سطح مزرعه و افراد صنعت بود. آخرین کتاب منتشر شده در ایالات متحده در باره گوساله ها، "توسعه، تغذیه و مدیریت گوساله جوان" در سال 1998 توسط Carl L. Davis و James K. Drackley بود. این کتاب هنوز یک دانشنامه اصلی در این رابطه بوده و هست. کتاب حاضر سعی ندارد تا آن کتاب را کپی یا جایگزین کند. بلکه، محور اصلی این کتاب پرداختن به برخی مفاهیم و روش های کلیدی با گوساله ها و تلیسه ها در سطح فنی و در عین حال عملی خواهد بود. اساس این کتاب بسیاری از مطالب متن ستون های مجله Feedstuffs هستند که من نوشته ام- بسیاری از آن ها که در این کتاب تفسیر و ویرایش شده اند؛ مدل گوساله جوان از چاپ NRC 2001 گاو شیری که من داور بودم؛ و مقاله مروری 100 ساله در مجله Dairy Science در مورد تغذیه و مدیریت گوساله که تنها از طریق کار گسترده به وسیله 5 تن از همکاران امکان پذیر شد: Mark Hill، Jim Quigley، Jud Heinrichs، Jim Linn، و Jim Drackley. به علاوه، درک کاربردهای عملی و اصول در حال پیشرفتی در این کتاب وجود دارد که به وسیله بازدید مزارع، مرور، و ایجاد پیشنهاداتی برای بسیاری از گله های گاو شیری در آمریکا و نیز سایر کشورها فراهم شده است. این بازدیدها اغلب بینشی در مورد این که چطور علم می تواند به کاربرد بپیوندد، ارائه داد. این روند ممکن است در جریان روند یادگیری باشد زیرا اگر علم قابل استفاده نباشد، شاید ما دانش یا نحوه استفاده از آن را درک نکرده باشیم. این کتاب به عنوان مرجع مفیدی برای افراد مزرعه و دانش جویان طراحی شده است، و به-عنوان مرجعی برای دانشمندان در آموزش و پژوهش خود برای درک مفاهیم و نحوه استفاده آن ها در تغذیه و مدیریت گوساله های شیری و تلیسه ها است. در آخر، من مدیون مجله Feedstuffs هستم که محلی را برای بسیاری از متن ستون ها در مورد گوساله ها و تلیسه ها فراهم کرد که من برای آن مجله از سپتامبر 2001 نوشته ام. و همچنین کسی که با لطف و سخاوت به من اجازه داده است ت