1403/04/25
مهدی حسین یزدی

مهدی حسین یزدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3763-6507
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55332944500
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم دامی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بیماری های پیرامون زایش گاوهای شیری
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
کلید واژه ندارد
سال 1398
پژوهشگران مهدی حسین یزدی ، احسان محجوبی ، مهدی میرزائی (علوم دامی)

چکیده

پیشگفتار نویسنده دلایل مختلفی در مورد ویرایش و نوشتن این کتاب وجود دارد. دلیل اول این که نیازمند تعریف بیماری های متابولیکی، ناهنجاری های متابولیکی، بیماری های تولیدی یا بیماری های گاو انتقال هستیم. کدام یک را انتخاب کنیم و کدام یک دقیق تر است؟ در واقع، تعاریف این بیماری ها در نیم قرن گذشته ظهور پیدا کرد و با توجه به پیشرفت ها و همکاری های جدید در این زمینه خاص علم، امری ضروری است که درباره اشکالات این تعاریف بحث کنیم. بر اساس گزارشات تحقیقات جدید از آزمایشگاه های متعدد در سراسر جهان، می توانیم بگوییم که مفاهیم بیماری متابولیکی یا بیماری تولیدی دقیقاً تعریف نشده اند و باید به چندین مسئله دیگر که بر راهکار ما در مورد علت و بیماری-زایی این بیماری ها تأثیر می گذارد، بپردازیم. تعریف ساده آن ها به عنوان بیماری های متابولیکی و یا به سادگی بیماری های تولیدی، تلاش های ما را در شناسایی عوامل واقعی مسبب و توسعه راهکارهای جدید پیشگیری تحت تأثیر قرار داده است. دوم این که، نرخ های بروز بیماری های پیرامون زایش در طول دو دهه گذشته به طور پیوسته افزایش یافته است و نرخ حذف به بیش از 50 درصد رسیده است، که طول عمر تولیدی گاوهای شیری را به کمتر از 2 سال کاهش داده است. اگر تصمیم بگیریم که هیچ کاری انجام ندهیم، وضعیت سلامت گاوهای شیری همچنان کاهش خواهد یافت و میزان حذف بیشتر از این افزایش خواهد یافت و موجب خسارت های بزرگی به صنعت گاو شیری خواهد شد. افزایش میزان حذف نشان می دهد که در درک ما از علت این بیماری ها یک چیزی از قلم افتاده است و روش شناسی و فلسفه ای که برای برخورد با اتیوپاتوفیزیولوژی استفاده کرده ایم، نیازمند بازبینی مجدد است. عنوان این کتاب از روی عمد به نام «بیماری های پیرامون زایش گاوهای شیری» انتخاب شده است. دلیل این انتخاب این است که این کتاب نه تنها بیماری هایی مانند تب شیر و کتوز که به طور مرسوم در طبیعت به عنوان متابولیکی تعریف شده اند را شامل می شود بلکه همچنین آن هایی که به عنوان باکتریایی در طبیعت مانند متریت و ورم پستان تعریف شده اند را در بر می گیرد. باید توجه کرد که تغییرات متابولیکی و دخالت باکتریایی در تمام بیماری های پیرامون زایش وجود دارد، خواه در طبیعت به عنوان متابولیکی یا خواه به صورت عفونی تعریف شده باشند. دلیل آن این است که به نظر می رسد آن ها به یکدیگر و