1403/04/25
مهدی حسین یزدی

مهدی حسین یزدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3763-6507
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55332944500
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم دامی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اصول مراقبت از سم گاو
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
ندارد
سال 1389
پژوهشگران احسان محجوبی ، مهدی حسین یزدی

چکیده

ندارد