1403/01/25
مهرداد اکبری

مهرداد اکبری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل شیوه های آغاز روایت در بوستان سعدی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آغاز روایت، سعدی، بوستان سعدی
سال 1399
پژوهشگران مهرداد اکبری(استاد راهنما)، طاهره میرهاشمی(استاد مشاور)

چکیده

یکی از مهمترین مسائلی که در روایتهای داستانی باید در نظر داشت، شیوه های آغاز روایت است. در واقع، می توان گفت اگر روایتی بتواند شیوه های آغاز خود را مبتنی بر جذب مخاطب پیش ببرد، این احتمال که آن روایت خوانده شود، بسیار است. در بوستان سعدی با گونه های مختلف آغاز روایت رو به رو هستیم. آغاز روایت با امر، آغاز روایت با نکرده، آغاز روایت با تهدید، آغاز روایت با یک موقعیت بحرانی، آغاز روایت با یک مجهول و ... این ها مهمترین شیوه هایی هستند که سعدی به کار گرفته است. شیوۀ سعدی در ارائه ی روایت ها باعث شده است که روش داستان در داستان ایجاد شود و داستان ها گاهی به صورت تو در تو پیش بروند. همین مسئله باعث شده است که ما به جای یک آغاز روایت، با آغازهای متنوعی روبه رو باشیم.