1403/01/24
مهرداد اکبری

مهرداد اکبری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بن مایه های مفهومی در اشعار پایداری فرخی یزدی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
بن مایه، بافت موقعیتی، شبکه های معناساز، تصاویر
سال 1398
مجله زيبايي شناسي ادبي
شناسه DOI
پژوهشگران مهرداد اکبری ، مهدی رضا کمالی بانیانی

چکیده

از جمله عوامل موامل موثر در سرودن شعر، بافت موقعیتی دوره ای است که شاعر در آن زندگی می کند. این شرایط پیرامتنی و محیطی از تأثیرگذارترین عوامل در بافت های متنی هستند. هر دوره به تناسب شرایط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی خود بن مایه ها و درون مایه هایی را برای خلق ساختارهای تشبیهی و تصویری حتی استعاره و کنایه و تمثیل بر هنرمندان تحمیل می کند و به زبانی شاعرانه و هنرمندانه در بافت متنی آثار آنان قرار می گیرند. بن مایه های مورد نظر لنگرگاه هایی برای خیال پردازی های شاعرانه به شمار می آیند و با تداعی هایی زنجیروار ساختار اصلی شعر را بنیان می سازند. شبکه های مورد نظر حاصل نگریستن شاعر به ی پدیده یا موضع هستند و ماحصل زاویه دید شاعر به یک پدیده یا موضوع هستند.