1403/01/25
مهرداد اکبری

مهرداد اکبری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
جلوه های تکرار در شعر شاملو
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تکرار، شعر شاملو، زیبایی شناسی
سال 1394
پژوهشگران زری غنی(دانشجو)، جلیل مشیدی(استاد راهنما)، مهرداد اکبری(استاد مشاور)

چکیده

جنبه های زیبایی شناختی و بلاغی در شعر شاعران وسعت بسیاری دارد. یکی از این جنبه ها تکرار است که برخی شاعران به طرز بسیار هنرمندانه ای از آن استفاده کرده اند. از این روی، در شعر این شاعران، تکرار، هم می تواند از جنبه های معنایی و علم بیان در نظر گرفته شود و هم از نظر علم بدیع و بیان. شعر شاملو از جمله آثاری است که از تکرار به مثابه عنصری کلیدی در شعر به کار رفته است؛ به گونه ای که گاه در تاکید معنا نقش بسیار دارد و گاه، حتی به طور همزمان، جنبه ای بلاغی و زیبایی شناختی یافته است. از این رو در این پایان نامه مهمترین تلاش در جهت یافتن سویه های معنایی و بلاغی تکرار خواهد بود.