1403/01/24
مهرداد اکبری

مهرداد اکبری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و تحلیل عناصر داستان در گلستان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
عناصر داستان، گلستان سعدی
سال 1394
پژوهشگران امین رحیمی (بازنشسته)(استاد راهنما)، مهرداد اکبری(استاد مشاور)

چکیده

گلستان سعدی یکی از متون کلاسیک ادبیات فارسی است که در طی سالیان بسیار، مرجعی استوار برای نویسندگان این حوزه بوده است. یکی از جنبه هایی که در این کتاب اهمیت بسیار دارد، مجموعه عناصر داستانی است که به شیوۀ آن روزگار در این کتاب به کار برده شده است. عناصر داستان، از شخصیت پردازی گرفته تا توصیف و غیره، در این کتاب البته گاهی به گونه ای است که خاص این کتاب است. لذا آنچه گلستان را در این زمینه ممتاز می سازد، ایجاز بسیار غنی او در بکار گیری این عناصر است. بر اساس این پایان نامه می توان گفت که گلستان سعدی نمونه ی بسیار با اهمیت در به کارگیری عناصر داستانی است.