1403/01/26
مزدک عبادی

مزدک عبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3407-3868
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24775682400
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
تلفن: 086-32625622

مشخصات پژوهش

عنوان
بازیابی دینامیکی ولتاژ مبتنی بر اینورتر چند سطحی نامتقارن و ترانسفورماتور چند سیم پیچ با قابلیت حذف هارمونیک های ولتاژ شبکه
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بازیاب دینامیکی ولتاژ، اینورتر چند سطحی نامتقارن، کلید زنی SVPWM، حذف هارمونیک، ترانسفورماتور چند سیم پیچ، اژ شبکه
سال 1401
پژوهشگران مزدک عبادی(استاد راهنما)

چکیده

بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) علاوه بر جبران کمبود و جلوگیری از افزایش ولتاژ سمت بار، با حذف اغتشاشات و محدود نمودن جریان در هنگام خطا، کیفیت توان بهتری را در اختیار مصرف کننده قرار می دهد .اغتشاشات ولتاژ بطور عمده شامل کمبود ولتاژ، افزایش ولتاژ، هارمونیک ولتاژ، نوسان ولتاژ و نامعادلی ولتاژ در سیستم های سه فاز می باشد. در سال های اخیر برای کاهش اغتشاشات ولتاژ ادوات مبتنی بر الکترونیک قدرت موسوم به ادوات custom power معرفی شده اند. بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) یکی از موثرترین و رایج ترین ادوات custom power می باشد که برای کاهش اغتشاشات ولتاژ معرفی شده است. DVR وسیله ای است که بصورت سری در مدار قرار گرفته و با تزریق ولتاژ سری به شبکه می تواند اغتشاشات ولتاژ را جبران نماید. DVR های مرسوم شامل یک اینورتر منبع ولتاژ(VSI) که از یک المان ذخیره کننده انرژی و لینک dc تغذیه می شود، و یک ترانسفوماتور تزریق و فیلتر پایین گذر می باشد. در میان توپولوژی های اینورتر، اینورتر چند سطحی متوالی آبشاری با توجه به ویژگی هایی مانند کیفیت ولتاژ خروجی و قدرت بالاتر برای تعداد مشخصی از سلول ها، مورد توجه قرار می گیرد. هر چه تعداد سطوح ولتاژ بالاتر برود شکل موج ولتاژ خروجی به سمت سینوسی تر شدن می رود. به این ترتیب می توان از فرکانس حامل پایین تر استفاده کرد، که تلفات کلید زنی را کاهش می دهد و منجر به حذف هارمونیک می شود. اگر در اینورتر های چند سطحی، تمام منبع ولتاژ DC یکسان و برابر با Vdc باشد، اینورتر یک مبدل چند سطحی متقارن است، در غیر اینصورت (ولتاژ ها مضاربی از یکدیگر باشند) مبدل چند سطحی نامتقارن است. در این پژوهش یک سیستم بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر اینورتر چند سطحی نامتقارن و ترانسفورماتور چند سیم پیچ با قابلیت حذف هارمونیک های شبکه ارائه شده است. اینورتر مورد استفاده شده در این پژوهش در سه سطح ولتاژ مختلف (سه، پنج و هفت سحطه) با روش مدولاسیون پهنای پالس بردار فضایی (SVPWM) شبیه سازی و نتایج حاصل از آن با یکدیگر مقایسه گردید که عملکرد مطلوب اینورتر هفت سطحه را نسبت به سه و پنج سطحه نشان می دهد. همچنین DVR مبتنی بر اینورتر سه، پنج و هفت سطحه (پیشنهادی) در حضور افت و افزاریش ولتاژ مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. لازم به ذکر است که شبیه سازی های انجام شده در این پژوهش با استفاده از نرم