1403/01/26
مزدک عبادی

مزدک عبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3407-3868
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24775682400
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
تلفن: 086-32625622

مشخصات پژوهش

عنوان
کنترل پیش بین گشتاور در موتور القایی سیم پیچ باز با بهینه سازی تابع هزینه به روش ویکور
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
موتور القایی سیم پیچ باز، کنترل پیش بین گشتاور، ویکور
سال 1400
پژوهشگران وحید مرادی(دانشجو)، خسرو خاندانی(استاد راهنما)، مزدک عبادی(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش، یک طرح جدید کنترل با بهره گیری از الگوریتم بهینه سازی برای انتخاب بردارهای سوئچینگ اینورتر متصل به موتور القایی سیم پیچ باز (OEWIM) انجام شده است. هدف از کنترل بردارهای سوئیچینگ، کاهش ریپل شار و گشتاور می باشد. به علت بالا بودن ریپل شار و گشتاور در موتورهای القایی، کنترل موتورهای القایی به عنوان یک موضوع چالش انگیز مطرح می شود.کنترل پیش بین گشتاور از جمله روش های کنترل موتور القایی می باشد. این روش خود زیرمجموعه ای از روش کنترل مستقیم گشتاور می باشد. در روش کنترل پیش بین گشتاور هدف بهینه سازی تابع هزینه و همچنین انتخاب ضریب وزنی مناسب در تابع هزینه می باشد. یکی از روش های بهینه سازی تابع هزینه روش ویکور می باشد. روش ویکور از جمله روش های بهینه سازی آنلاین می باشد. پس از مدلسازی موتور و شبیه سازی آن در محیط متلب، روش کنترلی کنترل پیش بین گشتاور با استفاده از روش ویکور بهینه سازی شده است. سپس نتایج به دست آمده با روش کنترل پیش بین گشتاور معمولی مقایسه شده است. با این حال، با بهینه سازی توسط روش ویکور، ریپل شار و گشتاور نسبت به روش های قبلی کاهش بیشتری داشته است.