1403/01/26
مزدک عبادی

مزدک عبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3407-3868
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24775682400
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
تلفن: 086-32625622

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی علل خروج بانک های خازنی در زمان کلیدزنی در پست های فوق توزیع شرکت برق منطقه ای باختر
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
شرکت برق منطقه ای باختر، پست های فوق توزیع، بانک های خازنی، مشکلات کلیدزنی، تحلیل کیفیت توان
سال 1399
پژوهشگران مزدک عبادی

چکیده

این پژوهش به موضوع مشکلات ناشی از کلیدزنی بانک های خازنی در برخی پست های فوق توزیع در محدوده مدیریت شرکت برق منطقه ای باختر (سه استان مرکزی، همدان و لرستان) می پردازد. در طی انجام این تحقیق، یک پرسشنامه برای تحلیل وضعیت فعلی پست ها و نیز بررسی سوابق بروز خطا طراحی شده و در اختیار بهره برداران قرار گرفته است. همچنین نقشه پست ها و اطلاعات تجهیزات آنها نیز در اختیار محقق قرار گرفته است. در برخی از پست ها که مشکل گذراهای کلیدزنی بانک های خازنی وجود داشته است، به کمک نصب دستگاه سنجش کیفیت توان و برداشت اطلاعات آن، تحلیل کیفیت توان روی برخی فیدرهای پست صورت گرفته است. با تحلیل جمیع اطلاعات فوق الذکر مشخص گردید در برخی از این پست ها مشکل در اصل به ایرادات فیزیکی بانک های خازنی و تجهیزات عایقی آنها مربوط بوده و ارتباطی به گذراهای کلیدزنی نداشته است. در برخی دیگر، تنظیمات نامناسب رله ها مشکل ساز بوده که با اصلاح آن مشکل کلیدزنی بانک خازن برطرف گردیده است. در دو پست باقی مانده (خمین3 و صنعتی ساوه 1) با بستن کوپلینگ فشار ضعیف فعلاً مشکلی در کلیدزنی بانک خازنی مشاهده نمی شود. اما با تحلیل کیفیت توان این دو پست مشخص گردیده است به دلیل وجود بارهای شامل کوره های ذوب، پتانسیل تشدید هارمونیکی و عملکرد نامطلوب رله ها در این دو پست وجود دارد. از تحلیل های نرم افزاری به کمک شبیه سازی در محیط EMTP-RV برای تحلیل حالات گذرای این دو پست کمک گرفته شده است.