1403/01/26
مزدک عبادی

مزدک عبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3407-3868
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24775682400
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
تلفن: 086-32625622

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل علت عملکرد بی دلیل رله اضافه جریان بانک های خازنی در پست های فوق توزیع دارای بارهای صنعتی، به همراه مطالعه موردی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
رله اضافه جریان، بار غیر خطی، هارمونیک، بانک خازنی
سال 1398
پژوهشگران مزدک عبادی

چکیده

در پست های kV 20/63 فوق توزیع، فیدرهای لایه فشار ضعیف معمولاً تنها با رله های اضافه جریان/خطای زمین (OC/EF) محافظت می شوند. تیپ های مختلفی از این رله ها با عملکردهای گوناگون در نقاط مختلف شبکه برق ایران مورد استفاده قرار دارد. در مورد بانک های خازنی، مواردی از عملکرد بی دلیل رله های اضافه جریان در برخی مناطق صنعتی گزارش شده است. رخدادی که بویژه در پست های شهرک های صنعتی یا پست های دارای یک فیدر اختصاصی صنعتی گزارش شده است. در این رخداد، رله OC/EF در شرایط در مدار بودن بانک خازن و بدون کلیدزنی خاصی در پست، عمل کرده و خازن را قطع کرده است. این مقاله سعی دارد با نگاهی عمیق به تنظیمات رله های مورد استفاده، بارهای فیدرهای خروجی و دیگر اطلاعات بدست آمده از پست از جمله تحلیل کیفیت توان، علت این عملکردهای نامطلوب رله را تحلیل کرده و راه حل مسئله را پیشنهاد کند. یک نمونه از پست های دارای این مشکل در استان مرکزی برای مطالعه نمونه مورد استفاده قرار گرفته است.