1403/01/26
مزدک عبادی

مزدک عبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3407-3868
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24775682400
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
تلفن: 086-32625622

مشخصات پژوهش

عنوان
بهبود الگوریتم ردیابی نقطه‎ی توان بیشینه در توربین بادی مبتنی بر ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم به کمک کنترل کننده منطق فازی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
توربین بادی، ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم، ردیاب نقطه‎ی توان بیشینه، کنترل-کننده منطق فازی، مبدل بوست
سال 1396
پژوهشگران مزدک عبادی(استاد راهنما)، حسن مرادزاده(استاد راهنما)، علی اصغر قدیمی(استاد مشاور)

چکیده

جهت دستیابی به حداکثر توان از باد در توربین‎های بادی، به علت طبیعت غیر‎خطی این سیستم، بکارگیری سیستم ردیاب نقطه‎ی توان بیشینه امری ضروری است. این سیستم کنترلی، نقطه‎ی کار توربین بادی را به‎گونه‎ای تعیین می‎کند که سرعت روتور در نقطه‎ی بهینه خود قرار گرفته و توربین حداکثر توان خود را تولید کند. جهت ردیابی نقطه‎ی توان بیشینه در سیستم بادی، تکنیک‎های مختلفی ارائه شده است که بیشتر این روش‎ها بر اساس منحنی حداکثر توان توربین و پروفایل سرعت باد کار می‎کنند. در این پایان‎نامه، روش جدیدی جهت ردیابی نقطه‎ی توان بیشینه در سیستم بادی سرعت متغیر، متصل به شبکه و مبتنی بر ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم ارائه شده است. این راهبرد پیشنهادی بر اساس منطق فازی کار می‎کند و مستقل از مشخصات توربین و ژنراتور می‎باشد. کنترل سیستم بادی مورد مطالعه، شامل دو بخش کنترل مبدل بوست و کنترل اینورتر می‎باشد. کنترل‎کننده مبدل بوست سرعت روتور را در مقدار بهینه‎ی خود ثابت می‎کند. جهت تکمیل این فرایند، کنترل‎کننده اینورتر می‎بایست ولتاژ لینک DC را در مقدار پایه ثابت نگه دارد. در این مرحله، کنترل‎کننده منطق فازی پیشنهادی با تنظیم توان مرجع و چرخه کار اینورتر، ولتاژ ورودی اینورتر را کنترل می‎کند. در این پایان‎نامه از سه روش کنترلی متفاوت شامل کنترل‎کننده PI، کنترل‎کننده منطق فازی با ورودی سرعت روتور و کنترل‎کننده منطق فازی با ورودی ولتاژ لینک DC جهت کنترل اینورتر استفاده شده است. در پایان، سیستم مورد مطالعه در نرم‎افزارMATLAB /SIMULINK شبیه‎سازی شده و نتایج رضایتبخشی به‎دست آمده است. عملکرد هر کدام از کنترل‎کننده‎ها تحت شرایط مختلف سرعت باد، تجزیه و تحلیل شده و کنترل‎کننده منطق فازی با ورودی ولتاژ لینک DC از لحاظ سرعت پاسخ و کنترل‎کننده منطق فازی با ورودی سرعت روتور از لحاظ خطای حالت دائم تائید شده‎اند.