2024 : 5 : 19
Masoud Keshavarz

Masoud Keshavarz

Academic rank: Assistant Professor
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6585-2752
Education: PhD.
ScopusId:
Faculty: Literature and Languages
Address: Arak University
Phone:

Research

Title
تفکر انتقادی,اهمیت,فواید و محدودیت های آن در محیط های آموزشی
Type
JournalPaper
Keywords
تفکر انتقادی- آموزش تعلیمی-متفکر انتقادی-نقد- محیط های آموزشی
Year
2016
Journal Modern Journal of Language Teaching Methods
DOI
Researchers Masoud Keshavarz ، Ashkan Pashangzadeh

Abstract

تفکر انتقادی قابلیت بکارگیری نیروی اندیشه به شکلی معقول و خردورزانه است و فرصتی را در اختیار صاحبان این توانایی قرار میدهد که آزادانه بتوانند در مورد عقاید و دیدگاههای خود به تبادل نظر بپردازند و به شکلی هدایت شده و نظام مند از راه استدلال های منطقی، به شیوه ای منصفانه، به بالاترین سطح از کیفیت در فرایند تفکر و همچنین همدلی بیشتر و نتایج بهتر دست یابند. در سالیان اخیر، مفهوم تفکر انتقادی، و اهمیت آن در تمامی مراحل زندگی، در محافل آموزشی به بحث روز تبدیل شده است. بدلایل بسیاری مدرسان دانشگاهی و آموزگاران سطوح ابتدایی و متوسطه در کشورهای پیشرفته ی جهان بجای آموزش صرف مطالب درسی، به آموزش مهارتهای گوناگون فکری علاقمند شده اند که آموزش تفکر انتقادی یکی از آن مهارتها محسوب میشود. در این راستا، مقاله پیش رو در نگاه اول تصویری کلی را از فرایند تفکر انتقادی ترسیم میکند و در ادامه به شرح فواید و ضرورت فراگیری و بکارگیری تفکر انتقادی در دنیای امروز و محیطهای آموزشی نظیر مدارس، دبیرستانها و دانشگاهها میپردازد. سپس موانع و مشکلات موجود در مسیر آموزش تفکر انتقادی را در محیط های آموزشییادشده مورد بررسی قرار میدهد و در پایان راهکارهایی تأثیرگذار را در شیوه های بکارگیری تفکرانتقادی ارائه مینماید.