1403/01/25
مسعود کشاورز

مسعود کشاورز

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6585-2752
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
زبان تخصصی برای دانشجویان ادبیات فارسی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
...
سال 1398
پژوهشگران مسعود کشاورز ، هوشنگ یزدانی قره آغاج

چکیده

....