1402/12/05
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرینات منتخب اصلاحی بر درد عصب سیاتیک ورزشکاران
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
تمرینات منتخب اصلاحی، درد عصب سیاتیک، ورزشکاران
سال 1401
مجله فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد
شناسه DOI
پژوهشگران سجاد برخوری مهنی ، شهناز شهرجردی ، مسعود گلپایگانی ، احسان الوانی

چکیده

زمینه و هدف درد سیاتیک یکی از پرهزینه ترین اختلالات برای جامعه از نظر کیفیت زندگی و و ناتوانی است هدف از این پژوهش تاثیر تمرینات منتخب اصلاحی بر درد عصب سیاتیک ورزشکاران است.