1402/12/05
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرینات فرانکل بر راه رفتن و تعادل زنان سالمند دارای کیفوز
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تمرینات فرانکل -تعادل -سالمند -کیفوز
سال 1401
پژوهشگران مسعود گلپایگانی ، فریبا مرادی وستگانی

چکیده

با افزایش سن،تعادل و راه رفتن به طور طبیعی تغییر می کند .این پژوهش با هدف تاثیر تمرینات فرانکل بر تعادل و راه رفتن زنان سالمند دارای کیفوز انجام شد.