1402/12/06
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرینات محوری ورتیکال بر تعادل زنان سالمند
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تمرینات محوری ورتیکال -تعادل ایستا -تعادل پویا -سالمند
سال 1401
پژوهشگران زهرا فیاضی ، شهناز شهرجردی ، مسعود گلپایگانی ، زینب همتی

چکیده

بی تعادلی و بدنبال آن افتادن یکی از مشکلات شایع در افراد سالمند است که با کاهش توانایی در فعالیت های روزمره همراه است.هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات محوری ورتیکال بر تعادل زنان سالمند می باشد.