1402/12/06
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرینات منتخب حسی عمقی بر تعادل هماهنگی و سرعت راه رفتن نابینایان
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تمرینات منتخب حسی عمقی- تعادل -هماهنگی - سرعت-نابینایان
سال 1397
پژوهشگران مریم عبادی ، مسعود گلپایگانی ، شهناز شهرجردی

چکیده

تاثیر تمرینات منتخب حسی عمق بر تعادل هماهنگی و سرعت راه رفتن نابینایان